Key2Green er nedlagt

Paraplyorganisationen for miljønetværkene i Danmark, Key2Green, er nedlagt, og vi henviser til det regionale netværk for fremtidigt samarbejde.
Netværkene har udviklet sig på forskellig vis mod bæredygtig erhvervsudvikling, og der var derfor enighed om, at der ikke længere er behov for en fælles organisation omkring de fælles værktøjer.

De værktøjer, som er udviklet i Key2Green, videreføres i varierende grad i det enkelte netværk – herunder Manual til Miljøredegørelse og KEMIguiden.
Vi henviser til det regionale miljønetværk for nærmere oplysninger. 

Vi siger tak for samarbejdet til interne og eksterne aktører i Key2Greens levetid